پروفایل

جزئیات

نام

سیداحمد

نام خانوادگی

سیدمهدی

نام کاربری

38831350

نوع پروفایل

مدرس

درباره من

سید احمد سیدمهدی. متولد 1350 که در سال 1368وارد دانشگاه علوم پزشکی تهران برای تحصیل پزشکی شدم . سال 1376فارغ التحصیل پزشکی عمومی و در سال 1378دستیاری رشته بیهوشی و مراقبتهای ویژه در دانشگاه علوم پزشکی تهران را شروع کردم . و سال 1381به پایان رساندم . در سال 1383به عضویت  هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی در آمدم . درسال 1392برای ادامه تحصیل در رشته مراقبتهای ویژه دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شدم و سال 1394 به پایان رساندم.و مجدد به تدریس رشته بیهوشی  و مراقبتهای ویژه در دانشگاه آزاد برای دانشجویان  پزشکی و پیرا پزشکی این مرکز علمی به فعالیت ادامه دادم .