فيزيک پايه‌ي دوازدهم علوم تجربي

درخت · 2021/09/30
  • فصل یکم: حرکت بر خط راست
  • فصل دوم: دینامیک
  • فصل سوم: نوسان و امواج
  • فصل چهارم: آشنایی با فیزیک اتمی و هسته‌ای

محتوای دوره

1 از 2

درباره مدرس

درخت

56 دوره ها

ثبت‌نام نشده

دوره شامل

  • 22 درس