عضویت رایگان

عضویت رایگان شامل چه مواردی است؟

با عضویت رایگان ، می توانید هر کلاس رایگان ما را تماشا کنید و پروژه ها و بحث هایی را در آنها ایجاد کنید.

می توانید در هر زمان به عضویت Premium ارتقا پیدا کنید تا از دسترسی نامحدود به همه کلاسها برخوردار شوید.

چگونه کلاسهای رایگان پیدا کنم؟
با فیلتر کردن نتایج مرور خود در صفحه همه کلاسها به Class Type> Free ، کلاسهای رایگان ما را بررسی کنید.

Related Articles

پرداخت

هزینه اشتراک Premium من از چه زمانی کسر می شود؟ در درخت ، ما برای شفافیت ارزش قائل هستیم. اگر در درخت Premium مشترک شوید…

درخت

مرورگرهای پشتیبانی شده برای داشتن تجربه بهینه استفاده از درخت ، توصیه می کنیم از جدیدترین نسخه مرورگرهای لیست شده در زیر استفاده کنید: گوگل…